Szkolenie Prawo Wodne

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 16.10.2017 09:00

zakończona

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Liczba dostępnych miejsc została wyczerpana. Aktualnie zbieramy zapisy na listę rezerwową.
JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W SZKOLENIU, BARDZO PROSZĘ O KONTAKT POD ADRES KLAUDIA.KLEPS@PIPC.ORG.PL LUB TEL. 792 558 010

Dnia 23 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa – Prawo wodne. Szereg zmian jakie wprowadza nowa regulacja będzie miała bezpośredni wpływ na zmianę obowiązków, a tym samym działalność podmiotów przemysłowych, w tym podmiotów przemysłu chemicznego.

Zakres szkolenia obejmować będzie kluczowe aspekty i najważniejsze zagadnienia związane z nowelizacją Prawa wodnego.

Agenda wydarzenia
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 I część szkolenia
Nowe prawo wodne – przegląd regulacji
Nowe organy
Nowe instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami
Rozporządzenia wykonawcze
Opłaty za usługi wodne
Rodzaje opłat
Określanie wysokości opłat
Procedura reklamacji do Wód Polskich
Terminy i okresy przejściowe
Opłaty podwyższone
Budownictwo wodne i strefy ochronne
Zasady i koszty utrzymywania urządzeń wodnych
Legalizacja urządzeń wodnych
Sankcje za nienależyte utrzymywanie urządzeń wodnych
Ustanawianie stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej
12.00 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 14.00 II część szkolenia
Zgody wodnoprawne
Pozwolenia wodnoprawne
Zgłoszenia wodnoprawne
Oceny wodnoprawne
Przenoszenie pozwoleń wodnoprawnych
Monitorowanie i raportowanie
Pobór próbek i wykonywanie analiz
Tryb przekazywania informacji o zakresie korzystania z wód
Lunch

Szkolenie przeprowadzi Pani Agnieszka Skorupińska - adwokat w randze
Counsel i lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki
i Projektów oraz Pan Piotr Kocoł – adwokat i członek Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów
w CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 23.10.2017 10:00
Zakończenie: 23.10.2017 14:00

Airport Hotel Okęcie****, ul. 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa

Strona rejestracji:
https://prawo-wodne.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

klaudia.kleps@pipc.org.pl
792558010